Rum 10-tal
Barnkläder från 1910-talet
Flicka och pojke 1910 tal.
Tre flickor i sjömanskläder 1914.
Två flickor, konfirmandklädda
1915 - 20.
Två "vuxna" flickor
1915 - 20.
Pojke på skolvägen 1910.
Barn på skidor 1910.
Barfotaflicka med hatt
och gris 1910.
Pojke med skottkärra 1918.
Två barn 1918.
Barn med portör
och skottkärra 1914.
Förr i tiden kunde både pojkar
och flickor ha klänning.
Elin åk 4 Hajomskolan
upp