Barnklädesannonser från 40-talet
Algots Pröva barnens färgsinne och smak.

Låt barnen själva välja färger och modeller på kläderna! Den uppmaningen får föräldrar som läser den här Algots-annonsen i Åhlén & Åkerlunds Mönsterjournal Nr 3 1944. Gruppen barn var en växande marknad och tanken att barn skulle få lov att vara nöjda och glada gällde fortfarande. I USA hade marknadsförarna på 1930-talet börjat lägga ner allt större ansträngningar för att få reda på barns egna uppfattningar om olika varor som tillverkades åt dem. Den här Algots-reklamen kan man se som en förlängning av den trenden, på så sätt att de svenska marknadsförarna som gjort den här annonsen vill rikta in föräldrars uppmärksamhet på vad barn ville ha. På 1940-talet vände sig barnklädesreklamen fortfarande framförallt till mödrarna för barn fick knappast ge sig ut i butikerna med egna pengar och handla kläder åt sig själva.

Algots Året runt

På 1940-talet framställdes barn i reklamen oftast som glada och pigga, aktiva och självständiga, i full rörelse, sysselsatta med att leka ute. Den här Algots-annonsen där det görs reklam för kläder av lättvättade, hållbara bomullstyger, sydda med starka sömmar som håller "för lek och ras" är ett typiskt exempel på den tidens reklam. Ur Åhlén och Åkerlunds Mönsterjournal Barngarderoben Nr 2 1947

Gusumlåset Kul att dra?

På 1940-talet marknadsfördes Gusums blixtlås som en stängningsanordning just för barnkläder. Tanken att barn skulle få lov att ha roligt användes i reklamen. Att det gick fort att klä sig och att barns självkänsla stärktes när man klarade att klä sig själv var andra argument som blixtlåstillverkare lade fram. Ur Åhlén & Åkerlunds Mönsterjournal Barngarderoben Nr 1 1947.

Tuppens flanell är barnens flanell

Idéer om att alla barn hade särskilda inneboende behov användes vid markandsföring av tyger på 1940-talet. Tankar om barns rörelsebehov låg bakom reklamtexter om starka, hållbara tyger. Men när det gällde mjuk flanell handlade det om att barns hy var så ömtålig att det behövdes något mjukt mot den bara kroppen. Annan reklamen för flanell tog också upp temana hygien och sundhet. Det gjordes genom uppgifter om att flanellen var lättvättat och om att den höll barn varma även om de sov med öppet fönster. Frisk luft även nattetid ansågs hälsosamt.

Tuppens Cocklin

Tyger med tryckta mönster som var gjorda särskilt med tanke på att de skulle användas till barnkläder hade funnits redan på 1800-talet. Men i Sverige märker man hur marknadsföringen av tyger med "barnmönster" är intensiv framförallt på 1940-talet. Då görs reklam för tyger åt barn med hjälp av idéer om likhet mellan små barn och småmönstrat. Klara, glada färger eller pasteller, som rosa och ljusblått, ansågs som passande färger för barn på den tiden.

 
upp