Fotoalbum innehåll
till sid 1 . 2
sid 3
..
 
Projektet - en översikt (syfte, tidsplan och projektets olika delar)
Forskningen (Doktorand Viveka Berggren Troell berättar om sin tidigare forskning och om projektets forskningsplan)