<<<

Att söka kunskap direkt ur kläderna

När man tar reda på saker kan man använda olika metoder.

A. Fundera och använda sådant man redan vet …
B. Intervjua, leta i böcker och lyssna på folk som berättar
C. Titta, känna, lukta osv …använda sina sinnen

Inom projektet har deltagande klasser arbetat med alla metoderna. Det här handlar om att undersöka gamla kläder och få fram kunskap direkt ur föremålen, genom att använda sina sinnen.

Så här gjorde vi:

Vi tittade tillsammans på gamla plagg av olika sort. Tillsammans formulerade eleverna frågor om plaggen. Det var en "brain-storm"-övning. Vad kan få reda på? Vad vill vi veta? Sedan sorterade vi frågorna efter bästa förmåga i fem grupper.

Fysiska egenskaper
… t.ex. Hur känns plagget? Är det slitet eller skadat?
Tillverkning
… t.ex. Är det gjort på fabrik eller för hand? Eller maskinsytt hemma?
Design
… t.ex. Finns det mönster? Vad föreställer mönstret?
Användning
… t.ex. Ska man använda det ute eller inne?
Värde
… t.ex. Har plagget något personligt värde för någon?

Massor av tips på frågor!

Varje grupp av elever valde (eller fick) ett plagg. Kläderna undersöktes så noga som möjligt. Det skulle helst vara plagg man inte kände till något om innan. Genom att undersöka kläderna försökte varje grupp få svar på sina frågor.


Alla frågor kunde man förstås inte få svar på genom att undersöka kläderna - men faktiskt en hel del!
Ibland måste man kanske ta intervjuer eller böcker till hjälp. Men som sagt, en hel del gick att ta reda på genom att se, känna och lukta.
Och ju mer man tog reda på, desto fler följdfrågor kom … för vidare forskning.

Till slut redovisade alla grupper vad man listat ut om sitt plagg och hur man kommit fram till det.