<<<

Samarbeta över ämnesgränserna.
Sy kläderna i textilslöjden.

Dessa kläder är gjorda av elever från
Ekenäs skolan.