<<<


Yvonne Granli tillsammans med sina syskon 1958. Yvonne är lärare på Franserud.
Här är hon längst till höger, 5 år gammal.

Johanna K. åk 4a & Arabella åk 4b Franserudsskolan Bengtsfors