<<<

Hjördis framför chevan 1943.

Hjördis, lärare Hajomskolan, Mark