<<<

Med gröna finkappan på perrongen i Kungsbacka i början av 1960-talet. Vi ska åka hem från landet till Linnégatan. Mössan är brun som tofsarna på kappan.

Charina lärare Hajomskolan, Mark