<<<

Min mamma och hennes bror. Frukost på sängen. Kortet är taget 1972.

Marielle åk 5 Hajomskolan, Mark